Imatge amb descripció en moviment.

Mostres amb el Block 6-1

Ens permet crear continguts amb imatges i petits textos.

Podem utilitzar aquest contingut per a presentar una nova secció, o crear vincles cap a altres parts de la web. Només és obligatori el camp Imatge, permet incloure títol (h2) i descripció (h3) ,  que en aquest exemple pot ser una descripció de dues linies. Permet opcionalment afegir vincles.

Es pot triar també el color específic del títol, descripció i caixa de fons de cada ítem per separat.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia